SCI, SSCI, AHCI Indekslerinde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2012
  Fîhi Mâ Fîh, Mektûbât ve Mecâlis-i Seb'a'nın Tıpkıbasımları, Mevlânâ Araştırmaları-4-, Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012, s. 213-216.
 • 2009
  Musannifek Alî Bin Muhammed'in Mevlana'nın Mesnevî'si İle İlgili Risalesi, Mevlânâ Araştırmaları-3-, Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 261-264.Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Basılan Yayınlar

 • 2016
  Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Editörler: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu-Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Editör Yrd: Arş. Gör. Ahmet Özmen, Kırıkkale, 2016, Kırıkkale Üniversitesi Yayınları, 22+387s.
 • 2013
  IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu- Prof. Dr. Yusuf ÖZ, Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Coşguner-Arş. Gör. Ahmet Özmen, Kırıkkale, 2013, Kırıkkale Üniversitesi, 27+877s.

 • 2012
  BAP Destekli Proje

  Sultan Veled Divanı’nın Tenkidli Neşrinin Hazırlanması,
  Kırıkkale Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Yardımcı Araştırmacı: Ahmet ÖZMEN, Başlama Tarihi: 2012, Tamamlanma Tarihi: 29.12.2016.