Yayımlanmış Makaleler

 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna “Hindistan Türk Moğol İmparatorluğu Döneminde Farsça Tarih Yazıcılığı” Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, s. 348-370, Aralık, Elazığ, 2016.
 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna “The Place And Importance Of Books Whose Origıinals Are Persian in The Turkish Education History “ Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, s. 185-199, Kasım, Elazığ, 2016.
 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Fort William Koleji'nin Hindistan Farsçasının Gelişimindeki Etkisi s. 200-211 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Ağustos, Ankara, 2106.
 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Padişah Babanın Şair Kızı, Zebunnisa” Iğdır Sosyal Araştırmalar Dergisi, No.9, s.215-234, Nisan, 2016.
 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Romen Dilinde Kullanılan Farsça-Türkçe Kelimeler Doğu Esintileri Dergisi, 2016.
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Festivals of Iran” Dabeer An International Peer Reviewed Quarterly Literary Refereed Journal for Persian Literature, April-June, India, 2015.
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Literary & Historical Aspects of Tarikh-e-Rashidi”, Scientific Publications of Al-Farabi Kazakh National University, Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2015. - №2 (154). - Pp. 4-11, Kazakistan, 2015.
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Naval Kishore Basınının Farsçaya olan Hizmet ve Katkıları”, Turkish Studies Dergisi, Volume 10/4 s.615-626, 2015.
 • 2014
  KARAGÖZOĞLU Berna, , “Advancement of Persian by Turks in India” Doğu Araştırmaları Dergisi Sayı 13-14, s. 159-164 2014/1-2014/2
 • 2013
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Avicenna’s Contribution to Persian Literature”, Parmita. A Quartely Academic Journal, April, 2013.
 • 2013
  KARAGÖZOĞLU Berna, “The Symbol of Bird in The World Literature”, Anusila (Research journal of Indian Cultural, Social & Philosophical Stream),Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University, Varanasi ISSN No: 0973-8762.September, 2013.
 • 2013
  KARAGÖZOĞLU Berna, VİJ Rajnesh, “Ekber’in Veziri Birbal’in Öğretici Hikâyeleri”, Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Yıl: 6 C:6 s. 425-431Sayı 11 Ocak- Haziran 2013/1Yayımlanmış Tebliğler

 • 2016
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Ünlü Türk Bilgini Dara Şükuh” III. Uluslararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan 25-27 Mayıs 2016,
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU Berna, Bir Oxford Klasiği Hobson - Jobson Sözlüğünde Yer Alan Farsça-Türkçe Sözcükler, Bilkent Üniversitesi, 28 Eylül -1 Ekim 2015, Saraybosna
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU Berna, “The Place And Importance of Books Whose Originals Are Persian in The Turkish Education” Science VII. Europen Conference on Social and Behavioral, Bucharest, Romania 11-13 June 2015
 • 2015
  KARAGÖZOĞLU BERNA - Kerkmann Gina Raluca “Dobruca (Romanya) Bölgesinde Yaşayan Halkın Kültürü, Medeniyeti ve Dili Üzerinde Türk- Fars Etkileri”, Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu (Dünü Bugünü) Nahçıvan - Azerbaycan 11-12 Mayıs 2015.
 • 2013
  KARAGÖZOĞLU Berna, “İsfehan- Fereydanşehr Bölgesi Halkının Günlük Dillerinde Kullandıkları Türkçe Kelimeler” Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 25-27 Eylül 2013.
 • 2010
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Influence of Turkish and Persian Languages on South Caucasian’s Local Music” Ordu University, 2010.

 • 2012
  SEİF Abdur Reza - KARAGÖZOĞLU Berna, “Persian Manuscripts” International symposium on Language and Communication Research trends and challenges (ISLC) 10 th – 13thjune 2012, İzmir, 2012.
 • 2012
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Music in Sufism” Three Day International Seminar Indo- Iranian Heritage in the Cintex of Sufism As a bond of Culture & Tourism Between India Iran- Afghanistan – Turkey & Central Asia, Gauhati University- Assam, India, 2012.
 • 2011
  KARAGÖZOĞLU Berna, “India Influence of Islam on Turkish Art”, Two Day National Seminar, on Revisiting The Indo-Persian Literature Art & Architecture, Gauhati Uni. Assam, & Artitechure, India, 2011.
 • 2011
  KARAGÖZOĞLU Berna, “Iranian Critics of Ghalib and His Persian poetry” Banaras Hindu University, Ghalib-Shakhsiyat Aur Karname, Varanasi, India, 2011.
 • 2010
  KARAGÖZOĞLU Berna “The Common Cultural Heritage Among Indian- Persian – Turkish Culture and Language” II. International Turkish World Culture Congree Altınyunus, Izmir 2010.
 • 2009
  KARAGÖZOĞLU Berna “Impact of Turkish Language Over Persian Language and Literature” XXX. All India Persian Teacher’s Association, Banaras Hindu University, Varanasi, India, 2009.