Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Hayret Makamında (Şiir)

  Hayret Makamında (Şiir), Denge Yayınları, İstanbul 1993

  Hayret Makamında (Şiir), Denge Yayınları, İstanbul 1993

 • image

  Düşte Yürüyen Derviş (Şiir)

  Düşte Yürüyen Derviş (Şiir), İlke yayınları, İstanbul 2004

  Düşte Yürüyen Derviş (Şiir), İlke yayınları, İstanbul 2004

 • image

  3 Defter (Şiir)

  3 Defter (Şiir), Ebabil Yayınları, İstanbul 2015

  3 Defter (Şiir), Ebabil Yayınları, İstanbul 2015

 • image

  İdrîs-i Bidlîsî – Selim Şâh-nâme

  İdrîs-i Bidlîsî – Selim Şâh-nâme, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001 (2. Basım: Hece, Ankara 2016)

  İdrîs-i Bidlîsî – Selim Şâh-nâme, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001 (2. Basım: Hece, Ankara 2016)

 • image

  Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

  Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Gün Yayıncılık, Ankara 2003-2006 (3 Yazarlı)

  Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Gün Yayıncılık, Ankara 2003-2006 (3 Yazarlı)

 • image

  Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Konuşma Kılavuzu

  Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara 2007

  Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara 2007

 • image

  Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı - Ahmed Şamlu ve Şiiri

  Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı - Ahmed Şamlu ve Şiiri, Ağaç Yayınları İstanbul 2010

  Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı - Ahmed Şamlu ve Şiiri, Ağaç Yayınları İstanbul 2010

 • image

  Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnâyet’ten

  Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnâyet’ten, Yöneliş Yayınları, 2. bs. İstanbul

  Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnâyet’ten, Yöneliş Yayınları, 2. bs. İstanbul

 • image

  Can Esintisi, Nasrullah Purcevâdî’den

  Can Esintisi, Nasrullah Purcevâdî’den, İnsan Yayınları, İstanbul 1998

  Can Esintisi, Nasrullah Purcevâdî’den, İnsan Yayınları, İstanbul 1998

 • image

  Tezkire, Şah Tahmasb-ı Safevi’den

  Tezkire, Şah Tahmasb-ı Safevi’den, Anka Yayınları, İstanbul 2001

  Tezkire, Şah Tahmasb-ı Safevi’den, Anka Yayınları, İstanbul 2001

 • image

  İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı

  İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, Hasan-i Mir Âbidînî’den, Nüsha Yayınları, Ankara 2002

  İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, Hasan-i Mir Âbidînî’den, Nüsha Yayınları, Ankara 2002

 • image

  Yedi Meclis –Mecâlis-i Seb’a, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den

  Yedi Meclis –Mecâlis-i Seb’a, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ney Yayınları, İstanbul 2007

  Yedi Meclis –Mecâlis-i Seb’a, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ney Yayınları, İstanbul 2007

 • image

  Mesnevi İkinci Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den

  Mesnevi İkinci Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

  Mesnevi İkinci Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

 • image

  Mesnevi Üçüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den

  Mesnevi Üçüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

  Mesnevi Üçüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

 • image

  Mesnevi Dördüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den

  Mesnevi Dördüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

  Mesnevi Dördüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

 • image

  Bostan, Sa’dî-yi Şirazî’den

  Bostan, Sa’dî-yi Şirazî’den, Kapı Yayınları 2012

  Bostan, Sa’dî-yi Şirazî’den, Kapı Yayınları 2012

 • image

  Gülistan, Sa’dî-yi Şirazî’den

  Gülistan, Sa’dî-yi Şirazî’den, Kapı Yayınları 2012

  Gülistan, Sa’dî-yi Şirazî’den, Kapı Yayınları 2012

 • image

  Hafız Divanı

  Hafız Divanı, Hece Yayınları, 2014

  Hafız Divanı, Hece Yayınları, 2014

Arama Tipi:

Sıralama:

İranlı Şairin Türkiye’si

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“İranlı Şairin Türkiye’si”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1, s. 30-35 (Bahar 2001)

İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1, s. 96-108 (Bahar 2001)

Câmî’nin Şiir Görüşü

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Câmî’nin Şiir Görüşü”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 2, s. 19-32 (Yaz 2001)

Musaddık Sonrası İran Şiirinde Yeis

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Musaddık Sonrası İran Şiirinde Yeis”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: II, Sayı: 6, s. 7-18 (Yaz 2002)

Mesnevi’de Dua

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Mesnevi’de Dua”, Mevlâna Araştırmaları, Cilt: I, 2007, s. 239-253

Nizâmî ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnun Mesnevileri

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Nizâmî ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnun Mesnevileri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VIII, Sayı: 27, s. 49-64 (2008-II)

Mevlâna’da Senâî Etkileri

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Mevlâna’da Senâî Etkileri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IX, Sayı: 28, s. 7-32 (2009/I)

İran Şiirinde Bir Yenilikçi: Nîmâ Yûşic

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“İran Şiirinde Bir Yenilikçi: Nîmâ Yûşic”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 30 (2010/II)

Attar ve Avfî’ye Göre Şiirin Felsefî Eleştirisi

Çeviri: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Attar ve Avfî’ye Göre Şiirin Felsefî Eleştirisi”, Nasrullah Purcevadî’den Çeviri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi, Cilt: V, Sayı: 1, 239-254 (1992)

Sa’dî’nin Gazellerinde Aşk Kavramının İçerik Çözümlemesi

Çeviri: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Sa’dî’nin Gazellerinde Aşk Kavramının İçerik Çözümlemesi”, Husrev Reşîdî’den Çeviri, Nâme-i Âşina, Yıl: IV, Sayı: 1, 51-58 (İlkbahar 2002)

Efşâriye ve Zendiye Döneminde İran-Osmanlı İlişkileri

Çeviri: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Efşâriye ve Zendiye Döneminde İran-Osmanlı İlişkileri”, Rıza Şa’bânî’den Çeviri, Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003

Şems ile Mevlâna Kaç Yaşlarında Karşılaştılar?

Çeviri: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Şems ile Mevlâna Kaç Yaşlarında Karşılaştılar?”, Muhammed Ali Muvahhid’den Çeviri, Mevlâna Araştırmaları, Cilt: II, 2008, s. 241-260

Divân-ı Kebir ve Mesnevi’de ‘Düş-Koş’ ya da ‘Koş-Düş’

Çeviri: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Makale

“Divân-ı Kebir ve Mesnevi’de ‘Düş-Koş’ ya da ‘Koş-Düş’”, Tevfik H. Subhânî’den Çeviri, Mevlâna Araştırmaları, Cilt: III, 2009, s. 281-291

Diğer Akademik Çalışmalar

  Kitapta Bölüm:
  1- “Mevlâna’nın Şiir Anlayışı”, Mevlâna (Editör: Osman Horata, Adnan Karaismailoğlu), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007, s. 219-225
  2- “Poetry in the Understanding of Mevlana”, translated by Seyfi Kenan, Mevlana, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007, pp. 219-225

  Ansiklopedi Maddesi:
  1- “Ömer Hayyam -Fars Edebiyatında”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
  2- “Yağmâ-i Candakî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
  3- “Şair –Fars Edebiyatında”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
  4- “Talib-i Amulî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

  Sanat Edebiyat Dergilerinde Yazı:
  1- “Şairin Zindanı Şiirin Coğrafyası”, Lamure Edebiyat, Yıl: 1, Sayı: 2, 34-37 (Nisan-Mayıs 2006)
  2- “Yeni İran Şiiri”, Türk Edebiyatı, Yıl: 34, Sayı: 392, 62-65 (Haziran 2006)
  3- “Mevlâna’nın Şiirinde Su İmgesi”, Kültür, Sayı: 9, 106-109 (Aralık-Şubat 2007)
  4- “Aruzun Pastırma Yazı”, Hece –Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı, Yıl: 13, Sayı: 145, 462-463 (Ocak 2009)
  5- “İran Öykücülüğü”, Hece Öykü, Yıl: 6, Sayı: 33, 51-54 (Haziran-Temmuz 2009)

  Sanat Edebiyat Dergilerinde Çeviri Yazı:
  1- “Şiirin İç Unsurları”, Muhammed Rıza Şefîî Kedkenî’den, Edebiyat Ortamı, Yıl: 1, Sayı: 2, 45-47 (Mayıs-Haziran 2008)
  2- “Komşunun Sözleri” Nîma Yuşic’den, Edebiyat Ortamı, Yıl: 1, Sayı: 3, 39-41 (Temmuz-Ağustos 2008)
  3- “Şiire Dair”, Furûğ Ferruhzâd’dan, Edebiyat Ortamı, Yıl: 1, Sayı: 4, 45-46 (Eylül-Ekim 2008)

  Tanıtım Yazısı:
  1- “Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü”, Türk Dili, Sayı: 533, s. 1249-1250 (Mayıs 1996)
  2- “İslam Felsefesinde Sembolik Hikâyeler”, Edebiyat Ortamı, Yıl: 1, Sayı: 11, s. 45 (Aralık 1997)

  Yayımlanmış Bildiri Metni (Uluslararası):
  1- “Te’sîr-i Fârsî der Şekl-gîrî-yi İstilâhât-i Dînî der Turkiye”, Name-ye Parsi (Quarterly of The Center for Expansion of Persian Language and Literature-İran), Vol. 8, No. 4, 189-194 (Winter 2004) “Çehâromin Mecme-i Beyne’l-Milelî-yi Ustâdân-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsi” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur (20-22 Ekim 2003, Tahran-İran)