Yeni Yayımlanan Kitapları

 • Diri Gömülen
  Diri Gömülen
  image
  Diri Gömülen, Sadık Hidayet, (Farsça'dan çeviri), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şubat 1995, 71 s. İkinci baskı: Eylül 2001; Üçüncü Baskı: Mart, 2008; Dördüncü baskı: İstanbul, Mart 2013, ISBN 978-975-363-316-5; Beşinci baskı: Haziran 2014; Altıncı baskı: Şubat 2016.
 • Fuzûlî Dîvân
  Fuzûlî Dîvân
  image
  Dîvân, Fuzûlî, Ayrıntı Yayınları Şiir dizisi: 6, İstanbul, Kasım 2015, ISBN 978-605-314-050-4, Sertifika no: 10704, 12,5x21 cm, 478 sayfa.
 • Kerem İle AslıKerem İle Aslı
  Kerem İle Aslı
  image
  Kerem ile Aslı, Anonim, Öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları, Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2016, ISBN 978-605-02-0513-8, Sertifika no: 10962, 184 sayfa.
 • Kör Baykuş
  Kör Baykuş
  image
  Kör Baykuş, Sâdık Hidâyet, Ayrıntı Yayınları: 906, Klasik Dizisi:2, İstanbul, Eylül 2015, 110 sayfa, ISBN 978-605-314-015-3, Sertifika no: 10704; İkinci basım: Şubat 2016.
 • Küçük Kara Balık
  Küçük Kara Balık
  image
  Küçük Kara Balık, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 144 s.; Say yayınları, İstanbul 2011, ISBN978-605-02-0062-1, Sertifika no: 10962, 48. s.; ikinci baskı: Kurtiş Yayınları, İstanbul 2012.; üçüncü baskı: 2015.

Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Kör Baykuş

  Modern İran edebiyatının esas kurucularından biri olarak değerlendirilen Sâdık Hidâyet'in Kör Baykuş'u, yirminci yüzyılın en çarpıcı metinlerinden biri.

  Modern İran edebiyatının esas kurucularından biri olarak değerlendirilen Sâdık Hidâyet'in Kör Baykuş'u, yirminci yüzyılın en çarpıcı metinlerinden biri. Modern bireyin dramını keskin bir bakışla ve soğukkanlı bir tavırla kurcalayan; insanın açmazlarına, tıkanma noktalarına ışık tutan Kör Baykuş, yeniden ve yeniden okunması gereken kitaplardan. İnsanın toplumla, gelenekle, varlık sorunuyla ama daha da önemlisi aşkla olan gerilimli ilişkisine farklı bir pencereden bakarak, bu alanlara dair yeni anlamlar üretir ve aşk duygusunun insanın dünyadaki yegâne duygusu olduğu inancına bağlanır. Elbette "ne tür bir aşk?" sorusuna da cevapları vardır Sâdık Hidâyet'in: Şu yoksulluk, miskinlik dolu dünyada ilk defa sandım ki hayatımda bir güneş ışığı parladı. Ama heyhat! Güneş ışığı değildi bu; belki sadece gelip geçici bir ışık; kadın ya da melek şeklinde görünüp kayan bir yıldız. O bir anlık aydınlıkta, bir saniye zarfında hayatımın bütün bedbahtlıklarını gördüm; bunların görkemini fark ettim. Sonra bu ışık, kaybolması gereken karanlık girdabında yine kayboldu. Hayır, bu gelip geçici ışığı kendime saklayamadım. Kör Baykuş bir solukta okunan anlatılardan; yalnızca aşk değil, hayat ve ölüm hakkında da cesur ve radikal çıkışlarda bulunan ve klasikleşen bir metin...

 • image

  Ömer Hayyam Rubaileri

  Batı edebiyatını iyi bilen, kendisi de bir şair olan Abdullah Cevdet, Hayyam rubailerinin mensur çevirilerini yaptıktan sonra Hayyam etkisinin Batı dünyasındaki izlerini sürmüş, getirdiği örneklerle çalışmasını adeta bir karşılaştırmalı edebiyat kitabı haline getirmiştir.

  Batı edebiyatını iyi bilen, kendisi de bir şair olan Abdullah Cevdet, Hayyam rubailerinin mensur çevirilerini yaptıktan sonra Hayyam etkisinin Batı dünyasındaki izlerini sürmüş, getirdiği örneklerle çalışmasını adeta bir karşılaştırmalı edebiyat kitabı haline getirmiştir. Kitabın her iki baskısının önsözünde yer alan tahlil kısımları da bu esere ayrı bir değer katmıştır. Eser yayına hazırlanırken kitabın dili bugünkü nesil tarafından zor anlaşılacağı için sadeleştirme yoluna gidilmiştir. Her rubainin mensur çevirisinden sonra tarafımızdan yapılan manzum çevirisine de yer verildi. Öte yandan alfabetik sırada rubai listesi hazırlandır. Bunun ardından Hüseyin Rifat'ın, Hüseyin Daniş'in ve çevirisi tarafımızdan yapılan, Sadık Hidayet, Hayyam'ın Teraneleri adlı eserdeki rubailerin ortak listesi sunularak karşılaştırma imkânı sağlandı. Sunulan çalışmanın iki yararı şudur. Hayyam'ın rubailerini Farsçasından okuyarak şiirdeki musikinin ruhuna ve ritmine ulaşmak mümkündür. İkincisi, bir dereceye kadar farsça bilenler, Farsça metinleri ve çevirileri okuyarak bildikleri Farsçanın düzeyini çok yukarıya çekebilirler.

 • image

  Fuzûlî Dîvân

  İğne gibi geçtim gerçi dünyânın vârından yoğundan
  Henüz zülüf teliyle dünyâ bağı gelir ardımdan

  İğne gibi geçtim gerçi dünyânın vârından yoğundan
  Henüz zülüf teliyle dünyâ bağı gelir ardımdan

 • image

  Siyasetname

  Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak bilinse de bu sanatın zemininde nice taktikler, nice oyunlar yatıyordu...

  Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak bilinse de bu sanatın zemininde nice taktikler, nice oyunlar yatıyordu... Yeri geldiğinde bir ikna sanatı, yeri geldiğinde ise keskin bir kılıçtı. Nice kanlar aktı, nice canlar yandı. Sözün kısası, Selçuklular devrinde incelikli bir sanattı siyaset. İşte bu kitap da, bu sanatı devlet adamlarına öğretmek, onlara devleti yönetme becerisi kazandırmak amacıyla yazılmıştı... Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah döneminde 29 yıl vezirlik yapmış olan Nizamülmülk'ün, Sultan Melikşah'ın isteği üzerine 1086-1092 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Siyasetname, her fasılda ayrı bir konuyu işleyen, konuları hikâyelerle süsleyen bir eser. Aradan 900 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen çoğu bilginin hâlâ güncelliğini koruması, eseri ölümsüz kılan en büyük etken.

 • image

  Küçük Kara Balık

  Azeri asıllı Iranlı yazar Samed Behrengi (1939-1967), kısa süren yaşamı boyunca köy öğretmenliği yapmış, halk masallarını ve efsaneleri derlemiş, yeniden yorumlamıştır.

  Azeri asıllı Iranlı yazar Samed Behrengi (1939-1967), kısa süren yaşamı boyunca köy öğretmenliği yapmış, halk masallarını ve efsaneleri derlemiş, yeniden yorumlamıştır. Yazdığı çocuk hikâyeleriyle ise başka bir dünyanın mümkün olduğuna işaret etmiş, bu yönüyle çocuk edebiyatının niteliğini artırarak hem çocukların hem büyüklerin gönlünde taht kurmuştur. Içinde yaşadığı nehrin sonunda ne olduğunu merak eden ve bu nedenle uzun bir yolculuğa çıkan Küçük Kara Balık'ın başından geçenleri anlatan bu hikâye, en güzel ve en anlamlı Samed Behrengi hikâyelerinden biridir. Hangi ülkede yaşıyor ve hangi dilde konuşuyor olursa olsun Behrengi, bütün çocuklara ve hatta yetişkinlere, yarının başka türlü olabileceğini, küçük balıkların büyük balıklara karşı durabileceğini, özgür olmanın mümkünlüğünü anlatır. Umudu elden bırakmamanın ve asla vazgeçmemenin ilk kural olduğunu bizlere gösterir. "Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikâyet ederler. Ben bilmek istiyorum; gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret; yoksa dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü?"

 • image

  Farsça Öğrenim Seti 1 (Seviye - Başlangıç - Üç Damla Kan)

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz.

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz. Farsça Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile, Seviyenize göre kitap seçebilecek, Kelime dağarcığınızı genişletecek, Bilmediğiniz kelimeler için sözlük karıştırmaya gerek duymadan kitabın arkasındaki sözlükten faydalanabilecek, Metnin Farsçasını, çevriyazısını ve Türkçesini aynı sayfada görerek hem telaffuz, hem öğe dizimi hem de çeviri yeteneğinizi geliştirecek, Ayrıca, Fars edebiyatının en bilindik eserleri ve isimleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

 • image

  Hayyam'ın Teraneleri

  Ölümü ve yaşamı mantığa, duygulara, gözlemlere, yaşamın akışına dayanarak çözmek isteyen Hayyam'ın çok yönlü kişiliğinin ve eserlerinin incelenmesiyle rubaileri birarada.

  Ölümü ve yaşamı mantığa, duygulara, gözlemlere, yaşamın akışına dayanarak çözmek isteyen Hayyam'ın çok yönlü kişiliğinin ve eserlerinin incelenmesiyle rubaileri birarada. Hayyam'ın Teraneleri'nde şarabın buruk tadı ve iyimserliğin süzgecinden damıtılan kötümserlik çığlığı unutulmayacak: Mutluluk iste. Çünkü ömür dediğin bir andır.

 • image

  Farsça Öğrenim Seti 2 (Seviye - Başlangıç - Pancarcı Çocuk)

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz.

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz. Farsça Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile, Seviyenize göre kitap seçebilecek, Kelime dağarcığınızı genişletecek, Bilmediğiniz kelimeler için sözlük karıştırmaya gerek duymadan kitabın arkasındaki sözlükten faydalanabilecek, Metnin Farsçasını, çevriyazısını ve Türkçesini aynı sayfada görerek hem telaffuz, hem öğe dizimi hem de çeviri yeteneğinizi geliştirecek, Ayrıca, Fars edebiyatının en bilindik eserleri ve isimleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

 • image

  Farsça Öğrenim Seti 3 ( Seviye Orta) Binbir Gece Masalları / Tüccar ile İfrit Hikayesi

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz.

  Temel Farsça bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz. Farsça Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile, Seviyenize göre kitap seçebilecek, Kelime dağarcığınızı genişletecek, Bilmediğiniz kelimeler için sözlük karıştırmaya gerek duymadan kitabın arkasındaki sözlükten faydalanabilecek, Metnin Farsça'sını, çevriyazısını ve Türkçe'sini aynı sayfada görerek hem telaffuz, hem öğe dizimi hem de çeviri yeteneğinizi geliştirecek, Ayrıca, Fars edebiyatının en bilindik eserleri ve isimleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

 • image

  Farsça Dilbilgisi

  Modern ve klasik Farsça dilbilgisinin bir arada bulunduğu, fiil çekim örneklerinin yer aldığı derli toplu bir dilbilgisi kitabı...

  Modern ve klasik Farsça dilbilgisinin bir arada bulunduğu, fiil çekim örneklerinin yer aldığı derli toplu bir dilbilgisi kitabı... Gündelik konuşmalarda karşı karşıya kalınan cümleler... Farsçadan Türkçeye çeviri yapılırken bilinmesi gereken tekniklerin yer aldığı ayrı bir bölüm... Farsçada anahtar rolü oynayan ve cümlenin ana yapıtaşı özelliğindeki kelime ve kelime gruplarının klasik ve modern Farsça kaynak taramalarından çıkarılan örneklerle zenginleştirildiği ayrı ve kapsamlı bir bölüm... Farsça cümleler, cümlelerin Türkçe harflerle okunuşları ve çevirileri...

 • image

  Kerem İle Aslı

  Isfahan şahının oğlu Kerem sarayda görevli olan bir keşişin kızı Aslıhan'a âşık olur.

  "Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm
  Aklımı başımdan aldı, ne çare
  Taramış zülfünü, dökmüş yüzüne
  Seherde sevdaya saldı, ne çare
  Ben de bildim, bu bir keşiş kızıdır
  Seherde çıkmış tan yıldızıdır
  Darılmış güzel bana küsmüştür
  Halimden bilmezsiniz ne çare"

  Isfahan şahının oğlu Kerem sarayda görevli olan bir keşişin kızı Aslıhan'a âşık olur. Önceden söz vermesine rağmen keşiş, kızını şahın oğluna vermek istemez ve kızı ile birlikte diyar diyar kaçmaya başlar. Sevdiğini bulmak için Kerem de onların peşinden gider. 16. yüzyıl halk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Kerem ile Aslı'da farklı dinlere mensup iki gencin birbirine kavuşmak için çektiği sıkıntılar ve karşılaştıkları güçlükler basit ve akıcı bir dille anlatılıyor.

 • image

  Dostlar Sofrası

  "Allah'ın dediklerine uyanların önüne sözlerden oluşan bu sofradır getirdiğim" -Nâsır-ı Husrev-

  "Allah'ın dediklerine uyanların önüne sözlerden oluşan bu sofradır getirdiğim" -Nâsır-ı Husrev-

 • image

  Üç Damla Kan

  İran edebiyatında modernizmin öncüsü Sadık Hidayet'ten, Kafka'nınki gibi karanlık, karabasanlı öyküler...

  İran edebiyatında modernizmin öncüsü Sadık Hidayet'ten, Kafka'nınki gibi karanlık, karabasanlı öyküler... Hidayet, 1930'lu yıllarda, ülke için pembe tablolar çizen yönetime, İran halkının yaşantısını keskin bir gerçekçilikle yansıtarak yanıt veriyor. Şiddetin ve tutkunun iç içe geçtiği bu öyküler fakirlik, hastalık, batıl inançlar, cincilik, kumalık "siga" düzeni, ikiyüzlülük, mistik hayata ve inzivaya kaçış, hayal kırıklıkları, kadının mal muamelesi görmesi gibi İran toplumunda kol gezen sorunlara birer ayna tutuyor. Mehmet Kanar'ın Farsça aslından özenle çevirdiği Üç Damla Kan, Sadık Hidayet'i Kör Baykuş, Diri Gömülen ve Hacı Aga gibi kitaplarıyla tanıyıp seven okurlara yalın ve bunaltılı bir dünya sunuyor.

 • image

  Mesnevi'den Hikayeler

  Ünlü şair ve düşünür Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin her kelimesinde bilgelik emaresi barındıran ve en çok bilinen eseri Mesnevi'den özenle seçilen bu hikâyeler,

  Ünlü şair ve düşünür Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin her kelimesinde bilgelik emaresi barındıran ve en çok bilinen eseri Mesnevi'den özenle seçilen bu hikâyeler, insan doğasının özüne inerek yaşam denen sürecin inceliklerini gözler önüne seriyor. Mesnevi'nin ana çerçevesindeki hikâye korunarak akıcı bir öykü diliyle sunulan ve Mesnevi'nin özünü barındıran bu kitap, okuyucunun erdem, ahlak ve tecrübe denizinde yelken açmasını sağlayan nitelikli bir kaynak.

 • image

  Hacı Aga

  Sadık Hidayet'i başyapıtı Kör Baykuş'ta ve Diri Gömülen'de Kafka gibi modernlerin izinde gerçeküstü bir yazar olarak tanıdık;

  Sadık Hidayet'i başyapıtı Kör Baykuş'ta ve Diri Gömülen'de Kafka gibi modernlerin izinde gerçeküstü bir yazar olarak tanıdık; Vejetaryenliğin Yararları'nda vejetaryen olmakla kalmayan, bir yandan da bu konuyu inceleyip araştıran kimliğini gördük. "Hacı Aga"da ise gerçekçi bir taşlama yazarıyla karşılaşıyoruz. Hidayet bu romanında 1940'lı yılların İran'ında sermaye çevrelerinin ve dini çıkarlarına alet etmekten çekinmeyen yüzsüz politikacıların ipliğini pazara çıkarıyor.Hacı Aga"nın kahramanları, "kuyruk sallayan", "sürekli vezirlik", "şeriatın rehberi" gibi anlamlara gelen "manidar" adlarıyla, bizim de yabancımız değil; tabii en başta "Hacı Aga". Onları tanıyacaksınız...

 • image

  Yusuf İle Züleyha

  Aşkı tüm varlığıyla hisseden ve arzu eden Züleyha ile insanın nefsine hâkim olmasının yeryüzündeki temsilcisi sayılabilecek Yusuf'un hikâyesi ilk olarak Tevrat'ta işlenmiş, hikâyelerin en güzeli (ahse-i kısas) olarak Kuran'da da yer bulmuştur.

  Aşkı tüm varlığıyla hisseden ve arzu eden Züleyha ile insanın nefsine hâkim olmasının yeryüzündeki temsilcisi sayılabilecek Yusuf'un hikâyesi ilk olarak Tevrat'ta işlenmiş, hikâyelerin en güzeli (ahse-i kısas) olarak Kuran'da da yer bulmuştur. 16. yüzyılın en önemli mesnevi şairlerinden biri olan Yahya Bey'in Yusuf ile Züleyha'sı, benzerleri arasında en başarılı örnektir. Birbirinden ilginç olayların yaşandığı; mucizelerin ve kerametlerin art arda görüldüğü eserde Züleyha'nın aşkı, Yusuf'un sabrı ve iradesi başattır.

 • image

  Çözümlü Farsça Metinler

  Çeviri, bir dilde ifadesini bulan bir cümlenin, çevrildiği dilde de o dilin ifade şekline göre karşılığını bulması, bir başka deyişle, o cümleye çevrilen dilin gömleğinin giy-dirilmesidir. Bu gömlek ne kadar başarılı giydirilmişse, çeviri de o kadar başarılı olmuş demektir.

  Çeviri, bir dilde ifadesini bulan bir cümlenin, çevrildiği dilde de o dilin ifade şekline göre karşılığını bulması, bir başka deyişle, o cümleye çevrilen dilin gömleğinin giy-dirilmesidir. Bu gömlek ne kadar başarılı giydirilmişse, çeviri de o kadar başarılı olmuş demektir. Her çevirmen iki dile olan hâkimiyetine, çeviri yeteneğine ve deneyimlerine göre tercüme yapar. Üstelik bir cümlenin veya cümleler grubunun birden çok başarılı ve güzel çevirisinin yapılması da mümkündür. Kişi çeviri yaptıkça ustalaşır. Zaman içinde geriye dönüp baktığında ne kadar yol aldığını kendisi daha iyi görebilir, eksikliklerini fark eder, bunları giderir ve sonuçta kendine güveni artar. Üniversitede öğrenci olduğum yıllarda, şimdi olduğu gibi kapsamlı Farsça-Türkçe ve Türkçe-Farsça sözlükler ile böyle bir çözümlü Farsça metinler kitabı elimde olsaydı, Farsçayı çok daha kısa zamanda ve daha iyi öğrenebilirdim. Bu eksikliği görüp anılan çalışmaları yapmak benim omuzlarıma bindi. Umarım, Farsça öğrenenler bu çalışmalardan yararlanır.

 • image

  Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü

  Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2011, 813 sayfa. ISBN 978-605-02-0055-3, Sertifika no: 10962.

  Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2011, 813 sayfa. ISBN 978-605-02-0055-3, Sertifika no: 10962.

 • image

  Farsça Türkçe - Türkçe Farsça Sözlük

  Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça Sözlük, Say Yayınları, (9,5x16 cm), ISBN 978-605-02-0334-9-9, Sertifika no: 10962, Gülmat matbaası, İstanbul, 2014, 1216 sayfa; İkinci baskı: İstanbul, Ekim 2015.

  Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça Sözlük, Say Yayınları, (9,5x16 cm), ISBN 978-605-02-0334-9-9, Sertifika no: 10962, Gülmat matbaası, İstanbul, 2014, 1216 sayfa; İkinci baskı: İstanbul, Ekim 2015.

 • image

  İran Şiiri Antolojisi

  'İran edebiyatı, daha doğru bir ifadeyle Fars edebiyatı iki bin beş yüz yıllık kültür hazinesi içinde doğup gelişmesini sürdüren şiir üstüne kurulmuştur.

  'İran edebiyatı, daha doğru bir ifadeyle Fars edebiyatı iki bin beş yüz yıllık kültür hazinesi içinde doğup gelişmesini sürdüren şiir üstüne kurulmuştur. Şiirsiz bir İran edebiyatı nasıl düşünülemezse, şiir söylemeyen, şiir okumayan, ezberinde çokça şiir olmayan bir İranlı da düşünülemez. Şiirsiz bir hayat, şiirsiz bir toplantı hatta şiirsiz bir bilimsel kongre bile İranlı için söz konusu olamaz.' Mehmet Kanar'ın hazırlayıp çevirdiği İran Şiiri Antolojisi, klasik dönemin Hâfız, Sadî, Hayyâm, Attâr, Mevlânâ gibi devlerinden modern zamanların Ahmed-i Şamlu, Furûğ-ı Ferruhzâd gibi isimlerine uzanan büyük bir şiir geleneğinin en önemli halkalarını içeriyor.

 • image

  Hafız Divanı Cilt 1

  Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan, "Hodâ-yi şi'r" (Şiirin Tanrısı, Şiirin Efendisi) mertebesine çıkarılan Şemseddin Muhammed Hâce Hafız-ı Şirâzi geriye bıraktığı rindane ve lirik şiirleriyle bir çok şairi etkilemiş, şiirin, şairliğin rehberi olmuştur.

  Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan, "Hodâ-yi şi'r" (Şiirin Tanrısı, Şiirin Efendisi) mertebesine çıkarılan Şemseddin Muhammed Hâce Hafız-ı Şirâzi geriye bıraktığı rindane ve lirik şiirleriyle bir çok şairi etkilemiş, şiirin, şairliğin rehberi olmuştur. Hafız, şiirlerinde Hâcû-yi Kirmânî'den, Sadî'den, Selman'dan, Zahîr-i Fâryâbî'den, Nizâmî-i Gencevî'den, Fahreddin-i Irâkî'den, Hayyam'dan etkilendi. Bu şairler arasında Hâcû gazele tasavvuf ve hikmeti, Selman ise estetiği katmıştı. Gölpınarlı'nın ifadesiyle Hafız bu özellikleri kendi gazellerinde birleştirdi. Övgüden pek hoşlanmayan Hafız, bir iki kasidesi müstesna, caize almak için kaside söylemedi. Gazellerinde övdüklerini de öylesine övdü. Bütün Doğu şairlerinde olduğu gibi Hafız'ın şiirlerinde de Yunanî aşk görülür. Hafız'ın şiirlerinde şaraba yapılan övgü sembolik değil, gerçektir. Çok karışık bir devirde yaşayan, pek çok zulme ve haksızlığa şahit olan şair üzüntüsünü unutmak için şaraba hatta esrara başvurur. Hafız Senâî, Attâr, Mevlânâ gibi coşkulu bir sûfî değildir. Tasavvufî şiirleri olmakla birlikte, tasavvufu genellikle bir araç olarak kullanır. İkiyüzlü zahitlerden hoşlanmaz; yeri geldikçe bunlara çatmayı ihmal etmez. Hafız Divanı Türkiye'de Mesnevi ve Gülistan'dan sonra en çok okutulan Farsça eserdir. Daha önce nesir halinde yayımlanmış çevirilerden farklı olarak, Elinizdeki bu kitap Hafız Divanı'nın aslına uygun ilk nazım çevirisidir ve divanın Farsçasını da içermektedir.

 • image

  Osmanlı Türkçesine Giriş

  Osmanlı Türkçesini öğrenmeye başlayanlar için hazırlanan bu kitapta Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin birleştirilmesi, heceler, okuma yöntemleri üzerinde durulmuş, Farsçanın ve Arapçanın Osmanlı Türkçesindeki varlığı özüyle anlatılmış, metin uygulamalarıyla konuların daha iyi kavranmasına çalışılmıştır. Ayrıca Eski Anadolu Türkçesine ait örnek kelimelerle zenginleştirilen kitap, kolay anlaşılır anlatımı ve iyi seçilmiş örnekleriyle Osmanlı Türkçesini yeni öğrenmeye başlayanlar için eksiksiz bir temel kaynak niteliğindedir.

  Osmanlı Türkçesini öğrenmeye başlayanlar için hazırlanan bu kitapta Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin birleştirilmesi, heceler, okuma yöntemleri üzerinde durulmuş, Farsçanın ve Arapçanın Osmanlı Türkçesindeki varlığı özüyle anlatılmış, metin uygulamalarıyla konuların daha iyi kavranmasına çalışılmıştır. Ayrıca Eski Anadolu Türkçesine ait örnek kelimelerle zenginleştirilen kitap, kolay anlaşılır anlatımı ve iyi seçilmiş örnekleriyle Osmanlı Türkçesini yeni öğrenmeye başlayanlar için eksiksiz bir temel kaynak niteliğindedir.

 • image

  Esrârnâme

  Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir.

  Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ'nın çocuk yaşta iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî'ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî'ye ait Hadîkatu'l-hakîkat [Gerçeğin Bahçesi] da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr'ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur. Bu çeviride yararlanılan iki bilimsel neşrin açıklamalar bölümünde bunlar izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme'yi yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir. Esrârnâme'nin çevirisinde iki yol izlenebilirdi. Birinci yolda, bu manzum eser nesren çevrilir, beyitler arasında bağlantı kurularak paragraf çevirisi yapılabilirdi. İkinci yol ise her beytin nazmen çevirisini yapmaktı. Biz ikinci yolu tercih ettik. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı dilini tercih ettik.

 • image

  Gülistan

  Fars edebiyatının güçlü şairi Sâdi-i Şirâzi'nin iki büyük eserinden biri olan Gülistan, Doğu klasiklerinin yapı taşlarındandır.

  Fars edebiyatının güçlü şairi Sâdi-i Şirâzi'nin iki büyük eserinden biri olan Gülistan, Doğu klasiklerinin yapı taşlarındandır. Sâdi 13.yüzyıl Bağdat'ında, İslami ilimlerin altın çağını yaşadığı dönemde ilmini tecrübeleriyle harmanlar, ardından ayet ve hadislerin ışığında nitelikli hikâyeler anlatarak okura nasihat eder. İlahi bir gelenek olan kıssalarla anlatma tekniğini kullanan Sâdi, yüzyıllardır geçerliliğini yitirmemiş nasihatlerini günümüze ulaştırmaya devam ediyor.

 • image

  Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

  100.000'in üzerinde madde ve ara madde.
  Arapça kökenli madde ve ara maddelerde Kuran ve Hadislerden; Farsça kökenli madde ve ara maddelerde başta Ömer Hayyam ve Şirazlı Hafız olmak üzere Fars Edebiyatından örnekler; Türkçe okunuşları, çevirileri ve orijinal halleri.

  100.000'in üzerinde madde ve ara madde. Arapça kökenli madde ve ara maddelerde Kuran ve Hadislerden; Farsça kökenli madde ve ara maddelerde başta Ömer Hayyam ve Şirazlı Hafız olmak üzere Fars Edebiyatından örnekler; Türkçe okunuşları, çevirileri ve orijinal halleri. Güç anlaşılır örneklerin günümüz Türkçesiyle, sadeleştirilmiş halleri - Eskilerin "elsine-i selâse" dediği üç temel kültür dilinde, yani Türkçe, Farsça ve Arapçada karşılaştırmalı örnekler. Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış eserlerden, Divan, Halk ve Tekke Edebiyatı şairlerinden, tarihi metinlerden, sosyal bilimler ve fen bilimlerinin çeşitli alanlarında yazılan metinlerden örneklerle Türkçenin altı yüz yıllık seyri Arapça harfli Türkçe metinler üzerinde çalışanların okuma sorununu en aza indirecek kapsamlı dizin. Osmanlı Türkçesi metinlerini doğru okuyup anlayabilmek için Farsça dilbilgisi bölümü. Madde başı olan kelimelerin etimolojik yapıları; bozulup şekil değiştirmiş kelimelerin orijinal halleri. Ara maddelerde kelimelerin tamlamalı halleri.

 • image

  Hafız Divanı Cilt 2

  Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan, "Hodâ-yi şi'r" (Şiirin Tanrısı, Şiirin Efendisi) mertebesine çıkarılan Şemseddin Muhammed Hâce Hafız-ı Şîrâzî geriye bıraktığı rindane ve lirik şiirleriyle bir çok şairi etkilemiş, şiirin, şairliğin rehberi olmuştur.

  Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan, "Hodâ-yi şi'r" (Şiirin Tanrısı, Şiirin Efendisi) mertebesine çıkarılan Şemseddin Muhammed Hâce Hafız-ı Şîrâzî geriye bıraktığı rindane ve lirik şiirleriyle bir çok şairi etkilemiş, şiirin, şairliğin rehberi olmuştur. Hafız, şiirlerinde Hâcû-yi Kirmânî'den, Sadî'den, Selman'dan, Zahîr-i Fâryâbî'den, Nizâmî-i Gencevî'den, Fahreddin-i Irâkî'den, Hayyam'dan etkilendi. Bu şairler arasında Hâcû gazele tasavvuf ve hikmeti, Selman ise estetiği katmıştı. Gölpınarlı'nın ifadesiyle Hafız bu özellikleri kendi gazellerinde birleştirdi. Övgüden pek hoşlanmayan Hafız, bir iki kasidesi müstesna, caize almak için kaside söylemedi. Gazellerinde övdüklerini de öylesine övdü. Bütün Doğu şairlerinde olduğu gibi Hafız'ın şiirlerinde de Yunanî aşk görülür. Hafız'ın şiirlerinde şaraba yapılan övgü sembolik değil, gerçektir. Çok karışık bir devirde yaşayan, pek çok zulme ve haksızlığa şahit olan şair üzüntüsünü unutmak için şaraba hatta esrara başvurur. Hafız Senâî, Attâr, Mevlânâ gibi coşkulu bir sûfî değildir. Tasavvufî şiirleri olmakla birlikte, tasavvufu genellikle bir araç olarak kullanır. İkiyüzlü zahitlerden hoşlanmaz; yeri geldikçe bunlara çatmayı ihmal etmez. Hafız Divanı Türkiye'de Mesnevi ve Gülistan'dan sonra en çok okutulan Farsça eserdir. Daha önce nesir halinde yayımlanmış çevirilerden farklı olarak, Elinizdeki bu kitap Hafız Divanı'nın aslına uygun ilk nazım çevirisidir ve divanın Farsçasını da içermektedir.

 • image

  Arapça Türkçe Sözlük

  Kültür tarihimizde geriye doğru yolculuk yaptığımızda, Arapça'nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görürüz.

  Kültür tarihimizde geriye doğru yolculuk yaptığımızda, Arapça'nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Arapça hem bilim dili olarak hem de Ku'ran dili olarak uzun yıllar boyunca revaçta kalmıştır. Prof. Dr. Mehmet Kanar, daha önce yayımlanan Farsça-Türkçe ve Osmanlı Türkçesi gibi sözlüklerinden sonra, şimdi de Arapça dilini öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir Arapça-Türkçe sözlük hazırladı. Yirmi beş yılı aşkın süreden beri sözlük yapımına emek veren Kanar'ın, Say Yayınları için hazırladığı Arapça-Türkçe Sözlük bu konudaki büyük bir eksikliği dolduruyor. Prof. Dr. Mehmet Kanar, Arapça-Türkçe Sözlük adlı eserinin en önemli yönlerinden birini şöyle açıklıyor: Klasik Arapça'nın birinci derecede önemli yazılı kaynağı Kuran'-ı Kerim olduğundan, Kuran'ı Kerim'i tarayarak bir şahitler (örnek cümleler) sözlüğü hazırladım. Örnek olarak aldığım ayetlerin veya surelerin Arapça metninin önce Türkçe harflerle okunuşunu, sonra Arapça alfabeli metni, bunun ardından tercümesini verdim. Böylece kullanıcıya seçme konforunu sağlamış oldum. Arapça-Türkçe Sözlük sadece Arap harflerini tanıyan birinin rahatlıkla kullanabileceği şekilde hazırlanmış. Prof. Kanar, madde başı veya ara madde olan sözlüklerin, bunların bablarının, masdarlarının Arap alfabesinin yanı sıra Türkçe harflerle yazıldığı, masdarların ve çokluk halinde olan sözcüklerin de ana madde halinde bulunmasına dikkat ediyor. Türkçede karşılığı bulunmayan harfler için ise, Türk alfabesine en yakın olan hafleri kullanmayı tercih ediyor. Prof. Dr. Mehmet Kanar böylelikle Arapça-Türkçe olarak hazırlanan sözlüklerde karşılaşılan sorunları en aza indirmeyi başarıyor.

 • image

  Mevleviler Yolu

  Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Dr. Mehmet Kanar'ın titiz çalışmalarıyla dilimize çevrildi.

  Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Dr. Mehmet Kanar'ın titiz çalışmalarıyla dilimize çevrildi. Sadeleştirilmiş metni sunulan ve Mevleviler Yolu üst başlığı verilen Minhacü'l Fukara tasavvufi konularla birlikte, dervişlerin hâllerinden, süluk mertebelerinden bahseden bir eser olup; metinde, Mesnevi ile Fütûhât-ı Mekkiye'den alıntılarda bulunulmuş; bunlar ayet, hadis ve büyük şeyhlerin sözleriyle teyit edilmiştir. Mevleviler arasında çok meşhur olan bu eserin sonuna, sema hakkında küçük bir risale olan Hüccetüssemâ risalesi eklenmiştir. Ankaravî'nin Şerh-i Mesnevî'den sonra en tanınmış eseri Minhâcü'I-fukara, Şule Yayınevi'nden çıktı.

 • image

  İran Edebiyatında Şiir Kaçarlar Dönemi

  İran Edebiyatında Şiir- Kaçarlar Devri (Sebk-i şi'r der asr-i Kâcârîye), Bânû Nusret Tecrubekâr, (Farsça’dan çeviri), İnsan Yayınları, Aralık 1995, 172 sayfa.

  İran Edebiyatında Şiir- Kaçarlar Devri (Sebk-i şi'r der asr-i Kâcârîye), Bânû Nusret Tecrubekâr, (Farsça’dan çeviri), İnsan Yayınları, Aralık 1995, 172 sayfa.

 • image

  Deli Dumrul

  Deli Dumrul, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 143

  Deli Dumrul, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 143

 • image

  Hikmet ve Sanat - Makaleler

  Hikmet ve Sanat, Golamrizâ E'vânî [Farsça’dan çeviri. Konusunu Felsefe, din ve sanat ilişkisi oluşturmaktadır.] İnsan Yayınları, İstanbul, Aralık 1997; Hikmet ve Manevi Hüner, Gözden geçirilmiş yeni baskı, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri Dizisi:23, İstanbul, Mayıs 2015, ISBN 978-605-9087-21-6, Sertifika no: 12404, 311 sayfa.

  Hikmet ve Sanat, Golamrizâ E'vânî [Farsça’dan çeviri. Konusunu Felsefe, din ve sanat ilişkisi oluşturmaktadır.] İnsan Yayınları, İstanbul, Aralık 1997; Hikmet ve Manevi Hüner, Gözden geçirilmiş yeni baskı, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri Dizisi:23, İstanbul, Mayıs 2015, ISBN 978-605-9087-21-6, Sertifika no: 12404, 311 sayfa.

 • image

  Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi

  Özellikle aynı kültür çevresinde bulunmanın etkisiyle, İranlı ve Afganistanlı şair, yazar ve düşünürlerin yapıtları Türkiye'de yüzyıllar boyunca ilgi gördü, ders kitabı olarak okutuldu, bu yapıtlara şerhler ve nazireler yazıldı.

  Özellikle aynı kültür çevresinde bulunmanın etkisiyle, İranlı ve Afganistanlı şair, yazar ve düşünürlerin yapıtları Türkiye'de yüzyıllar boyunca ilgi gördü, ders kitabı olarak okutuldu, bu yapıtlara şerhler ve nazireler yazıldı. Yirminci yüzyıl başlarında ise İran ve Afganistan'da edebiyatın Batı'ya yönelmesinde, bu ülkelerin aydınlarının "Batı'nın kapısı" olarak gördükleri ülkemizin büyük etkisi oldu. Oysa, bu iki ülkenin modern yazarlarından, Samed Behrengi ve Sâdık Hidâyet gibi İranlı bir iki imza dışında, Türkçeye pek bir şey aktarılamadı bugüne kadar. Bu eksikliği biraz olsun gidermeyi amaçlayan Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi'nde, bir süre önce Sâdık Hidâyet'ten Diri Gömülen çevirisini yayımladığımız Mehmet Kanar'ın 36 İranlı, 9 Afganistanlı yazardan titizlikle seçerek dilimize kazandırdığı 92 öykü yer alıyor.

 • image

  Türkçe-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

  Türkçe-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

  FARSÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK MEHMET KANAR ( BÜYÜK BOY-KÜÇÜK BOY - CİLTLİ)
  TÜRKÇE-FARSÇA SÖZLÜK MEHMET KANAR ( BÜYÜK BOY-KÜÇÜK BOY- CİLTLİ)
  ARAPÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK MEHMET KANAR (BÜYÜK BOY-KÜÇÜK BOY-CİLTLİ)
  ARAP HARFLİ ALFABETİK OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ( BÜYÜK BOY-KÜÇÜK BOY)
  OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ MEHMET KANAR (ORTA BOY-KÜÇÜK BOY-CİLTLİ)
  OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ MEHMET KANAR (BÜYÜK BOY, 2 CİLT, ÖZEL KUTUDA, 4124 s.)
  OSMANLI TÜRKÇESİ YAZIM KILAVUZU MEHMET KANAR
  ÇÖZÜMLÜ FARSÇA METİNLER MEHMET KANAR
  ÇÖZÜMLÜ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ - MEHMET KANAR
  FARSÇA DİLBİLGİSİ - MEHMET KANAR (YENİ)

 • image

  Hüsn ü Aşk

  Divan şiirinin son büyük temsilcisi olarak anılan Şeyh Galib'in genç yaşında kaleme aldığı Hüsn ü Aşk, edebiyat araştırmacıları tarafından türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilmiş, klasik Türk edebiyatı alanında olduğu kadar tasavvuf edebiyatı içinde de ayrı bir yer bulmuştur.

  "Bu esere niyet edip başladığımda İnletti beni, canımı sıktı ilk başta
  Dostlarım bu söz üzerine tuttu beni Bu davanı kanıtlamalısın şimdi
  Nâbî'nin güçlükle eriştiği şeyi Sana genç yaşta vermiş Tanrı
  O hevesle aldım elime kalemi Kırık dökük de olsa, yazdım manzumeyi"
  Şeyh Galib

  Divan şiirinin son büyük temsilcisi olarak anılan Şeyh Galib'in genç yaşında kaleme aldığı Hüsn ü Aşk, edebiyat araştırmacıları tarafından türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilmiş, klasik Türk edebiyatı alanında olduğu kadar tasavvuf edebiyatı içinde de ayrı bir yer bulmuştur. Şeyh Galib'in mesnevi türünde nazmettiği Hüsn ü Aşk, o zamana kadar kullanılmamış benzetme ve hayal oyunlarıyla, ince göndermelerle, derin anlamlar taşıyan binbir renkli ve soyut bir anlatımla sembolizmin şahikası unvanını almıştır. Roman özellikleri de gösteren eser, güzelliği simgeleyen Hüsn ile eksen karakter Aşk üzerine kurulmuş, Diyar-ı Kalb'e varan Aşk'ın Hüsn'e kavuşmak için yaptığı içsel yolculuk ve bu yolda uğradığı mekânlar benzersiz mazmunlarla anlatılmıştır. Anlatım özellikleri açısından son derece başarılı bir eser olan Hüsn-ü Aşk, Mehmet Kanar'ın manzum çevirisiyle yayına hazırlanmıştır.

 • image

  Çağdaş İran Öyküleri

  Asırlardır haklı bir şöhrete sahip olan İran edebiyatında çağdaş öykücülüğün muştucusu Cemalzade, ilk kez 1922'de Berlin'de basılan Bir Varmış Bir Yokmuş adlı hikayaler mecmuasında daha önce Dihhoda'ın Şundan Bundan'ında karikatürize ettiği insan tiplerini işledi.

  Asırlardır haklı bir şöhrete sahip olan İran edebiyatında çağdaş öykücülüğün muştucusu Cemalzade, ilk kez 1922'de Berlin'de basılan Bir Varmış Bir Yokmuş adlı hikayaler mecmuasında daha önce Dihhoda'ın Şundan Bundan'ında karikatürize ettiği insan tiplerini işledi. Sadık Hidayet, Cemalzade'nin açtığı yolda ilerledi ve psikolojik öykücülüğe doğru adım attı. Fransız edebiyatından etkilenen ve sürrealist bir hikayeci olan Hidayet, Kör Baykuş adlı eserleriyle Türkiye'de tanındı. Freud'un öğretilerinden esinlenen Bozorg Alevi Elliüç Kişi ve Zindan Hatıraları adlı hikayeleriyle "Hapis Edebiyat"nın temelini attı. Sadık Çübek, Celal Al-i Ahmed, Muhammed Hicazi, Mahmud İtimadzade, Kirmani, Nasır Müezzin, Feridun Tunkabuni, Mahmud Keyanüş, Baba Mukaddem, Resül Pervizi, Mesud Kimyager, Nasır Takvayi gibi bir çok ünlü yazarıyla elindeki aynayı bireye ve topluma çeviren İran öykücülüğü çağdaş bir çizgi yakalamayı başardı. Olabilir'i değil, olan'ı konu edindi kendine.

Arama Tipi:

Sıralama:

Alî Deştî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

(T.D.V. İslâm Ansiklopedisi maddesi). Ana Britannica Ansiklopedisi için yazılan 150'den fazla makale.

Azîz-i Nesefî-

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi, Örnek Fasikül, İstanbul, Aralık 1995, s.75-76.

Bahâr, Muhammed Takî (Meliku'ş-şu'erâ)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, IV/469.

Baki Divanındaki Farsça Şiirler

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Uluslar arası hakemli dergi), A Journal of Iranology Studies, Sayı/Issue: 2.2014/12, ISSN 2148-290X, s. 1-40.

Büzürg-i (Bozorg-i) Alevî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi (Bu madde sipariş edildiğinde madde konusu yazar hayatta olduğu için Ansiklopediye alınmadı).

Cin ve Peri

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Kitap-lık, sayı 80, Şubat 2005 (İstanbul, YKY 2154), s.104-109.

Chauvin, Victor

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, VII/519.

Destgirdî, Vahîd

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, IX/210-211.

Edîb-i Pîşâverî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, X/424-425.

Emîrî-i Fîrûzkûhî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XI/155

Enîsu'l-Arifîn ve Enîsu'l-Aşıkîn maddeleri

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

T.D.V.İslâm Ansiklopedisi

Eserlerinin Işığında Sadık Hidayet

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Kitap-lık, sayı 50, Kasım-Aralık 2001, s.283-289.

Evhadud-dîn-i Kirmânî’de Şahidbazlık ve Kadın

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl. 1, sayı 3, Ankara, Güz 2001, s.7-12.

Doğu'yu Batı'ya Açan Kapı: İstanbul, Batı'ya Açılma Sürecinde İran ve İstanbul'un Bu Süreçteki Yeri

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

I. Bölüm, İstanbullu, aylık kültür ve düşünce dergisi, Kasım 1998, yıl 1, sayı 2; II. Bölüm, Aralık 1998, yıl 1, sayı 3, s.9o-93.

Eminüddevle'nin Gözüyle 1898 İstanbul'u

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İstanbullu, aylık kültür ve düşünce dergisi, Ocak 1999, yıl 1, sayı 4, s. 64-67.

Fars Dünyasında Bilgi ve Erdem Rehberleri

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Name-i Aşina, Yaz ve Sonbahar 2003, yıl 5, sayı 13-14, Ankara 2004, s.13-16.

Farsça Güfteli Bazı Âyin-i Şerifler

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Yaz 2001, s.197-238.

Farsça Güfteli Bazı Ayin-i Şerifler

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Sûz-i Dil Âyîn-i Şerîfi, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 3, Ankara, Güz 2001, s.191-199. (Prof. Dr. A. Naci Tokmak ile birlikte)

Fars Şiiri

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Thema-Larousse,VI/32-33.

Farsçada "ser" kelimesi

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Şarkiyat Mecmuası, c. VIII,s.47-130, İstanbul, 1998.

Farsçada "tâ" kelimesi ve Mesnevî-i Ma'nevî ile diğer bazı kaynaklarda kullanılışı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nihad Çetin'e Armağan, Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul, 1999, s.249-292.

Ferâhânî, Edîbu'l-Memâlik

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XII/356.

Firdevsî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XIII/125-127.

Fischer, August

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XIII/146-148.

Furûğî-i Bistâmî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XIII/250-251.

GAL (Geschichte der Arabischen Literatur)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XIV/35-37.

Hell, Joseph

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XVII/178-179.

Hikaye (Fars Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XVII/485-487.

Hikmet, Ali Asgar

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XVII/520-521.

Hulâsatu'l-eş'âr u Zubdetu'l-efkâr

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XVIII/321.

İnşâ (Edebî Tür Olarak İnşa / Fars Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXII/337-338.

İntihal

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

İran (Modern İran Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXII/337-338.

İran (ve Afgan) Öykücülüğü Hakkında

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Kitap-lık dergisi, sayı 15, İstanbul 1995, s.19.

İran Çocuk Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Yazko-Çeviri, sayı 15, İstanbul 1983, s.92-93.

İran Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Fayton Öykü, kış'98, s.66-72.

İran Edebiyatında Hikaye ve Masal

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Yazko-çeviri, sayı 15, İstanbul 1983, s.70-71.

İran Klasiklerinde Dostluk-Düşmanlık Kavramları

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

(baskıya hazır).

İran Meşrutiyet Dönemi Edebiyatında "Kadın" ve "Anne Sevgisi"

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Ankara Üniversitesi, Tömer Edebiyat Dergisi, Ocak-Şubat 1997, sayı 3, s. 79-91.

İran Meşrutiyet Dönemi Şiirlerinde "Vatan"

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Ankara Üniversitesi, Tömer Edebiyat Dergisi, Mart-Nisan, 1997, sayı 4, s.23-44.

İran Sürgün ve Göçmen Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Sürgün Edebiyatı-Edebiyat Sürgünleri [yayına hazırlayan: Feridun Andaç], Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 1996, s.241-246.

İran Tiyatrosunda Bir Eser, Sadık Hidayet’in Sâsân Kızı Pervin’i

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 2003, sayı 2, İstanbul 2003, Dördüncü Bölüm, s.149-176.

İrec Mirza

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXII/442-443.

Kampfmeyer, Georg

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXIV/286.

Klasik İran Şiirinden Seçmeler

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s.153-163.

Lichtenstädter, İlse

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXVII/188.

Littman, Enno

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXVII/196.

Makale (Fars Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXVII/408-409.

Mirza Cafer Karacadağî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

Mistik Sevginin Peygamberi Mevlana

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Thema-Larousse,VI/34-35.

Modern İran Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s.127-146.

Muhammed (Fars Edebiyatında)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXX/456-457.

Muhammed-i Hicâzî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

Muhammed Muîn

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXX/ 557-558.

Mu'înuddîn Kâşî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXI/90-91.

Nazîrî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXII/459.

Nef’î’nin Tuhfetu’l-Uşşâk adlı Farsça Kasidesi

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Doğu Dilleri (Nesîm-i Şark), Sayı/Issue: 4, 2016/2, Erzurum 2016, ISSN:2148-290X, s.1-29.

Nesir (Fars Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXIII/8-9.

Neşât-ı Isfahânî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXIII/17-18.

Nizâmî-i Gencevî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXIII/183-185.

Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi cilt:IV, sayı 43, Eylül 1993, s.4-5.

Pars Dergisi

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Uluslar arası hakemli dergi), A Journal of Iranology Studies, Sayı/Issue: 2.2014/12, ISSN 2148-290X, s. 41-75.

Risale (Fars Edebiyatı)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXV/113-114.

Sadık Hidayet ve Ölüm

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Adam Öykü, Mayıs-Haziran 1997, s.75.

Seyyid Yûsuf-i Hemedânî'nin Tasavvufa İlişkin Bir Risâlesi

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, sayı X (2007), İstanbul Üniversitesi Yayın No:4800, ISSN 1307-5020, İstanbul, 2008, s.23-39.

Şâhnâme

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXVIII/289-290.

Şair Edîb-i Pîşâverî ve Afgan Direniş Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Kitap-lık, sayı 51, Ocak-Şubat 2002, s.52-56.

Şiir (Türler (Biçim ve İçerik)

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA, XXXIX/155-157.

Türkiye Türkçesinde Bulunan Farsça Unsurlara Bir Bakış

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Name-i Aşina (Ortak Kültür Mirasının Arayışında), Yıl.4, Sayı 1, Ankara, İlkbahar 2002, s.11-15.

Ülkemizde Şarkiyatçılığın Özeleştirisi

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Nesîm-i Şark, Mecelle-yi Mutâleât-i İrânşinâsî ve zebân u edebiyyât-i Fârsî) [Türkçe, Farsça çıkan uluslar arası hakemli dergi), Sayı 1, 2014/4, Erzurum 2014, s.1-11.

Veysî ve Zâtî

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

maddeleri (M.E.B. İslâm Ansiklopedisi, 139. fasikül, 1983, s. 308-309 ve 142. fasikül, 1985, s.467-468.)

Yazıcı, Tahsin,

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

DİA XLIII/359-360.

Yeni İran Edebiyatı ile İlgili Türkçe Bazı Yayınlar

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, 151-152.

Yeni İran Şiirinden Örnekler

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s.147-150.

Yesevîye Tarikatı ve Orta Asya’da İslâm’ın yayılışındaki Rolü

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Mehdî-yi Senâyi, Farsça’dan çeviri, Türk Kültürü, Yıl: XXXIX, sayı 461, Eylül 2001, s.518-526.

Yozlaşan ve Unutulan Türkçemiz

Prof. Dr. Mehmet KANAR
Makale

Baykan Sezer’e Armağan, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Sosyoloji Yıllığı, Kitap 11, İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi-Kemal Tahir Vakfı Çalışması, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, Mart 2004, s.416-419.

Diğer Akademik Çalışmalar

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

Akademik Ödüller

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.