Yayımlanan Kitaplar

  • Kitap
   “Hûşeng-i Gulşîrî’nin Öykü ve Romanlarında Kadın”, Demavend Yayınları,I.Baskı, İstanbul,Aralık 2016, s. 72-82.

  Çeviriler

  • Çeviri
   Zoyâ Pirzâd, "Kulplu Bardak", çev: Şerife Yerdemir, Semaver (Doğu Dilleri Topluluğu Seçkisi),Yıl:1, Sayı:1, Ankara 2007, s.40.
  • Çeviri
   Zoyâ Pirzâd, "Karşıdaki Bank", çev: Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:2, Sayı:13, Mart 2008, s.4. (ISBN 1305-3906)
  • Çeviri
   Hûşeng-i Gulşîrî,"Çınar", çev:Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:2, Sayı:17, Eylül 2008, s.10-11 (ISBN 1305-3906).
  • Çeviri
   Zoyâ Pirzâd, "Birbirinin Eşi Olmayan Çiftler", çev: Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:2, Sayı:19, Kasım 2008, s.12-13 (ISBN 1305-3906).
  • Çeviri
   Zoyâ Pirzâd, "Bir Çift Çorap", çev: Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:2, Sayı:20, Aralık 2008, s.8 (ISBN 1305-3906).
  • Çeviri
   Hûşeng-i Gulşîrî, "Dehliz", çev: Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:3, Sayı:21, Ocak 2009, s.12-13 (ISBN 1305-3906).
  • Çeviri
   Zoyâ Pirzâd, "Râhile ve Onun Atlas Çiçekleri", çev: Şerife Yerdemir, Kül Öykü, Yıl:3, Sayı:22, Şubat 2009, s.10 (ISBN 1305-3906) .
  • Çeviri
   Mustafa Mestûr, "Hayat Hakkında Birkaç Güvenilir Rivayet", çev: Şerife Yerdemir, Hece Öykü, Yıl:6, sayı:33, Haziran-Temmuz 2009, s.115-119 (ISSN 1304 7604).
  • Çeviri
   Muhammed Hüseyin Muhammedî "Fâtiyâ" çev: Şerife Yerdemir, Hece Öykü, Yıl:7, Sayı 37, Şubat-Mart 2010, s.87-90 (ISSN 1304 7604).
  • Çeviri
   Ferhunde Agâyî, "İlk Bahtım Altın Tahtım", çev: Şerife Yerdemir, Doğu Edebiyatı (Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi), Yıl:4, Sayı:6, Sonbahar-Kış 2011, s.17-19 (ISSN 1307-6248) .
  • Çeviri
   Yusuf ÖZ, “Anadolu’da Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler ve Bazı Şerhler Üzerine Değerlendirmeler”, çev: Şerife YERDEMİR, Türk Tarih Kurumu & İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 6.Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu- Tarihte Ortak Şahsiyetlerin Etkileri ve Günümüze Yansımaları, VIII. Dizi-Sayı:16, 2015.