Akademik Tarihler

 • 2006

  Profesör

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2000

  Doçent

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1997

  Yardımcı Doçent

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1996

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1992

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1990

  Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Yayımlanan Kitapları

 • 2016
  Sultan Veled ve Farsça Divanı’nın Türkçe Çevirisi
  Konya Büyük Şehir Belediyesi Yay, Konya 2016.
 • 2014
  Fünûn-i Belâgat ve Sınât-i Edebî
  Aktif Yayınları, Ankara 2014.
 • 2013
  Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri
  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2013.
 • 2013
  İmâdüddînNesîmî ve Farsça Dîvânı’nın Türkçe Çevirisi
  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matbaası, Erzurum 2005; Kurtuba Kitap, İstanbul 2013 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı)
 • 2012
  Farsça Aruz ve Kafiye
  AA.Ü. Ofset Tesisleri, Erzurum 2005 ve 2012

Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Sultan Veled ve Farsça Divanı’nın Türkçe Çevirisi

  Konya Büyük Şehir Belediyesi Yay, Konya 2016.

  Konya Büyük Şehir Belediyesi Yay, Konya 2016.

 • image

  Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri

  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2013.

  Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2013.

 • image

  Fünûn-i Belâgat ve Sınât-i Edebî

  Aktif Yayınları, Ankara 2014.

  Aktif Yayınları, Ankara 2014.

 • image

  Farsça Aruz ve Kafiye

  AA.Ü. Ofset Tesisleri, Erzurum 2005ve 2012.

  AA.Ü. Ofset Tesisleri, Erzurum 2005ve 2012.

 • image

  İmâdüddîn Nesîmî ve Farsça Dîvânı’nın Türkçe Çevirisi

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matbaası, Erzurum 2005; Kurtuba Kitap, İstanbul 2013 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı)

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matbaası, Erzurum 2005; Kurtuba Kitap, İstanbul 2013 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı)

 • image

  Kānî‘î-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’de II. İzzeddîn Keykâvus’a Methiyeleri

  A.Ü. Ofset Tesisleri, Erzurum 2005.

  A.Ü. Ofset Tesisleri, Erzurum 2005.

 • image

  Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh, Farsça Şiirleri

  A. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2004.

  A. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2004.

 • image

  Farsça Edatlar ve Bağlaçlar Sözlüğü

  A. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2003Kurtuba Kitap, İstanbul 2010 (Gözden geçirilmiş ilâveli ikinci baskı).

  A. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2003Kurtuba Kitap, İstanbul 2010 (Gözden geçirilmiş ilâveli ikinci baskı).

 • image

  Sultan Ahmed Celâyir, KitabuLevami‘i’l-envâr (Yedinci Divan)

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

 • image

  İran Edebiyatında Bedî‘iyye veya Kasîde-i Masnû‘â

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

 • image

  Sultan Ahmed Celâyir, Kitâbu’1-garbiyyât (Altıncı Divan)

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 2000.

 • image

  Mevlânâ Kıvâmuddîn-i Gencevî’ninMasnû‘ Kasidesi Bedâyi‘u'l-eshâr fi Sanâyi‘i’l-eş‘âr

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

 • image

  Selmân-ı Sâveci’ninMasnû‘ Kasidesi Bedâyi‘û’1-eshâr

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

 • image

  Tarihî ve Klasik Metinler

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1999.

 • image

  Tevşihat

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1998.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1998.

 • image

  Sultan Veled’in Arapça Şiirleri

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1996.

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1996.

 • image

  Sultan Veled, Rubâiler

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1996; Kurtuba Kitap, İstanbul 2010 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı).

  A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1996; Kurtuba Kitap, İstanbul 2010 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı).

 • image

  Sultan Veled ve Rebabnâme

  (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1996.

  (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1996.

Arama Tipi:

Sıralama:

İntihânâme Mesnevisinde Mevlânâ ve Mevlevilikle İlgili Anlatımlar

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Yedi İklim, Mart 1997, S. 84, s. 53-58.

Mevlânâ Şemsuddin-i Berde‘i ve Masnu Kasidesi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 1999, S. 13, s. 175-194

Attar’ın Divanında Vezin Türleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Erzurum 2000, S. 26, s. 245-249.

Senâî’nin Divanında Vezin Türleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Erzurum 2000, S. 26, s. 251-256.

Reddü'l-`arûzâle'l-ibtidâ

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Erzurum 2000, S. 26, s. 225-244.

Kelimenin Tekrarı Sanatlarından Reddü’s-sadr ‘ale’l-‘acuz-Reddü’l-‘acuz ‘ale’s-sadr

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2002, S. 19, s. 1-32.

Zahîr-i Fâryâbî’ninMasnû‘ Kasidesi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Kış 2006, Ankara Yıl VI, S. 20, s. 7-30.

Ömer Ferit Kam’ın Afgan Kralı Emânullah Han’a Methiyesi ve Hâkânî-yi Şirvânî’nin Eyvân-ı Medâyin Adlı Kasidesine Naziresi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz 2005, Ankara, Yıl V, S. 19, s. 7-22.

Ömer Ferit Kam’ım Farsça Şiirleri ve Türkçe Çevirisi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2006, S.29, s. 169-181.

Sultan Veled’in Hayatı Düşüncesi ve Görüşleri I

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu),Ankara 2007, I, 69-83.

Sultan Veled’in Edebî Kişiliği ve Eserleri II

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu),Ankara 2007, I, 84-95.

Mevlânâ ve Barış

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu),Ankara 2008, II, s. 15-41.

“Sultan Veled”

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

DİA,İstanbul 2009, XXXVII, 521-522.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Hayatı ve Eserleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Eserlerinden Seçmeler, Erzurum 2011.

Sultan Veled’in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu), Ankara 2012, IV, 55-64.

Sultan Veled’in Moğolların Anadolu Valisi Samagar Noyan ve Ailesine Methiyesi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erzurum, Aralık 2013, S. 51, s. 85-90.

Sultan Veled’in Anadolu Selçuklu Sultanlarına Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu), Ankara 2014, V, 141-159.

Sultan Veled’in Emir Alemeddin Kayser’e Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Mevlânâ Araştırmaları(ed. Adnan Karaismailoğlu), Ankara 2014, V, s. 211-220.

Sultan Veled’inSâhibAtaoğullarına Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2014, S. 25, s. 65-85.

Sultan Veled’in Anadolu Selçuklu Devlet Adamları ve Diğer İleri Gelenleri Methi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2014Erzurum, S. 52, s. 15-48.

Tuhfe-i Nâilî'de Konyalı Şairler

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Haziran 2015, Erzurum, Sayı 54, s. 49-86 (Ahmet Özkan’la birlikte)

Sadr-i Konevî ve Anadolu Selçuklu Emirlerine Mersiyesi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2015, Erzurum, Sayı 54, s. 29-42.

Şevkî-yi Istanbulî Ve Farsça Siirleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2015, S. 26, s. 1-29.

Seyyid Mehmed Sadreddin'in Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'ye Farsça Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2015, Erzurum, Sayı 55, s. 55-76.

Nazîrîzâde Emin’in Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’ye Farsça Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,Erzurum 2015, Sayı 3, s. 195-227.

Şâirân-i Fârsî-serây u Fârsî-nivîs-i Ezurumî

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,Erzurum 2015, Sayı 3, s. 369-397.

Ârif Çelebi’nin Farsça Kasidesi ve Türkçe Çevirisi

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2016, Sayı 4, s. 141-166.

Sadîk Efendi’nin Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’ye Methiye Farsça Şiirleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2016, S. ?????.

Kesbî ve Sâhib’in Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’ye Methiyeleri

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY
Makale

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2017, Erzurum, Sayı 56, s. ?????.

Diğer Akademik Çalışmalar

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

Akademik Ödüller

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.

 • 2016 2015

  Akademik Ödül

  Akademik ödül içerik yazısı yazılacak.